Thạch cao

Thạch cao là loại vật liệu được ứng dụng nhiều trong xây dựng. Tấm thạch cao dùng làm trần hoặc vách cách âm, tiêu âm,... phào chỉ thạch cao tạo hoa văn trang trí